Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Anny Zasuń

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Anny Zasuń w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Anny Zasuń:

25 maja 2018 r. – Wniosek dr Anny Zasuń do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

8 czerwca 2018 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

4 września 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

24 września 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr .

24 września 2018 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

12 listopada – ostateczny termin wykonana recenzji

Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

15.03. 2019 r. – Uchwała Rady Instytutu Politologii UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

24 Wrz 2018

ostatnia modyfikacja: 22 Mar 2019