Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Antoniny Mazur

Postępowanie habilitacyjne dr Antoniny Mazur
Centralna Komisja ds. Stopni Tytułów w dniu 29 maja 2017 r. wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Antoninie Mazur, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biochemia.

Postępowanie habilitacyjne dr Antoniny Mazur

Centralna Komisja ds. Stopni Tytułów w dniu 29 maja 2017 r. wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Antoninie Mazur, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biochemia.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Antoniny Mazur

  • 29 maja 2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 27 czerwca 2017 r. – Uchwała Rady Wydziału Biotechnologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, członka komisji habilitacyjnej
  • 4 września 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
  • 14 września 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do Wydziału Biotechnologii UWr
  • 18 września 2017 r. – poinformowanie członków Komisji habilitacyjnej o powołaniu, przesłanie dokumentacji postępowania habilitacyjnego w celu sporządzenia opinii
  • 30 października 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
  • ….. listopada 2017 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
  • ……listopada lub ….. grudnia 2017 r. – Uchwała Rady Wydziału Biotechnologii UWr o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odmowie nadania.

Dokumenty:

Wniosek_Antonina Mazur

Załącznik 3_Wykaz prac naukowych

CK_skład Komisji_A.Mazur

Dodane przez: Nina Giemza

2 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 2 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.