Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dra Arkadiusza Domagały

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Arkadiusza Domagały w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Arkadiusza Domagały

8 maja 2016 r. – Wniosek dr Arkadiusza Domagały do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

19 maja 2017 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

6 czerwca 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

19 czerwca 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do  Wydziału Nauk Społecznych UWr

20 czerwca 2017 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

8 sierpnia 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

12 września 2017 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

21 września 2017 r. – Uchwała Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

19 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 21 Gru 2017