Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dr Artura Laski

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Artura Laski; dziedzina – nauki społeczne; dyscyplina – nauki o polityce. Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji. Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Eugeniusz Młyniec – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Karwat, prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, dr hab. Leszek Sobkowiak, członkowie: prof. dr hab. Zbigniew Blok, prof. dr hab. Andrzej Czajowski.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Artura Laski

21 grudnia 2017 r. – wniosek dr Artura Laski do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego
12 stycznia 2018 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji
6 lutego 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
15 lutego 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do Instytutu Politologii UWr
16 lutego 2018 r. – poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii
6 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
kwiecień 2018 r. – zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
11 maja 2018 r. – Uchwała Rady Instytutu Politologii UWr. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

20 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 5 Lut 2019