Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Barbary Pabjan

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Barbary Pabjan w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – przewodniczący, dr hab. Marcin Dębicki – sekretarz, recenzenci: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. dr hab. Kazimiera Wódz, dr hab. Elżbieta Opiłowska, członkowie: dr hab. Sławomir Łodziński, prof. dr hab. Zbigniew Kurcz.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Barbary Pabjan

25 marca 2019 r. – Wniosek dr Barbary Pabjan do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

31 maja 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr .

27 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

15 listopada 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

listopad/grudzień 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

grudzień 2019 r. – Uchwała UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

30 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 30 Wrz 2019