Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Szaban

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Szaban w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji – postępowania awansowe.

Skład Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Janusz Mucha – przewodniczący, dr hab. Danuta Zalewska – sekretarz, recenzenci: dr hab. Robert Geisler, dr hab. Kaja Gadowska, dr hab. Mateusz Błaszczyk, członkowie: dr hab. Paweł Wróblewski, dr hab. Zdzisław Morawski

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Doroty Szaban

30 listopada 2017 r. – Wniosek dr Doroty Szaban do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

15 grudnia 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

6 lutego 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

14 lutego 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do  Wydziału Nauk Społecznych UWr

15 lutego 2018 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

5 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

16 maja 2018 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

22 czerwca  2018 r. – Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

21 Gru 2017

ostatnia modyfikacja: 4 Lip 2018