Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Banaszak

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Banaszak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Ewy Banaszak

14 września 2017 r. – Wniosek dr Ewy Banaszak do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

29 września 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

7 listopada 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

21 listopada 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do  Wydziału Nauk Społecznych

22 listopada 2017 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

16 stycznia 2018 r. – zmiana w składzie komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji do recenzenta w celu sporządzenia recenzji

13 kwietnia 2018 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

27 kwiecień 2018 r. – Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr. o nadaniu dr Ewie Banaszak stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia

Skład Komisji Habilitacyjnej: prof. dr hab. Mirosława Marody – przewodnicząca, dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, dr hab. Honorata Jakubowska, dr hab. Marcelina Zuber, członkowie: dr hab. Dorota Hall, dr hab. Iwona Taranowicz

autoreferat i recenzje opublikowano na stronie Centralnej Komisji nr wniosku 1-L-7741-2017

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

30 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 4 maja 2018