Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Ireny Wolskiej-Zogaty

Centralna komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Ireny Wolskiej-Zogaty dziedzina nauki społeczne, dyscyplina socjologia.

Skład komisji habilitacyjnej:
przewodniczący prof. Marek Ziółkowski
sekretarz dr hab. Iwona Taranowicz
recenzenci: dr hab. Urszula Jarecka, dr hab. Jacek Wasilewski, dr hab. Marcelina Zuber
członkowie: dr hab. Radosław Sojak, dr hab. Dorota Majka-Rostek

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Ireny Wolskiej-Zogaty

8 kwietnia 2019 r. – Wniosek dr Ireny Wolskiej-Zogaty do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

31 maja 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr

17 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

31 października 2019 r. – Ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWr

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

19 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Wrz 2019