Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Jadwigi Sztaby

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Jadwigi Sztaby

dziedzina nauki społeczne

dyscyplina nauki o polityce

autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Michał Jacuński – sekretarz, recenzenci: dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. dr hab. Irena Pietrzyk, dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz, członkowie: dr hab. Krzysztof Tomaszewski, dr hab. Wiesława Jednaka

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Jadwigi Sztaby

19 grudnia 2017 r. – Wniosek dr Jadwigi Sztaby do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

12 stycznia 2018 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

6 lutego 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

15 lutego 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do  Instytutu Politologii UWr .

16 lutego 2018 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

6 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

15 maja 2018 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

8 czerwca 2018 r. – Uchwała Rady Instytutu Politologii UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

16 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 19 Cze 2018