Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dr Joanny Szczepaniak-Sienniak

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Szczepaniak-Sienniak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji – postępowania awansowe.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Joanny Szczepaniak-Sienniak

10 listopada 2017 r. – Wniosek dr Joanny Szczepaniak-Sienniak do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

8 grudnia 2017 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

9 stycznia 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

23 stycznia 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do  Instytutu Politologii UWr

24 stycznia 2017 r. – poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

13 marca 2018 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

13  kwietnia 2018 r. – zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

11 maja 2018 r. – Uchwała Rady Instytut Politologii UWr. nadanie stopnia doktora habilitowanego

Decyzją Centralnej Komisji z dnia 9 stycznia 2018 r. powołano komisję habilitacyjną w składzie: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk UW  – przewodniczący, dr hab. Marta Makuch  UWR – sekretarz, recenzenci: dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska IPiSS, dr hab. Wojciech Nowiak UAM, dr hab. Katarzyna Zamorska UWR, członkowie: dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska UWM, dr hab. Dorota Moroń UWR

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

21 Gru 2017

ostatnia modyfikacja: 16 maja 2018