Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Jabłonkowskiej

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Jolanty Barbary Jabłonkowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Autoreferat i wniosek opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Jolanty Jabłonkowskiej:

12 stycznia 2018 r. – Wniosek dr Jolanty Jabłonkowskiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

23 lutego 2018 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

10 kwietnia 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

24 kwietnia 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr .

25 kwietnia 2018 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

18 czerwca 2018 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

29 czerwca 2018 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

28 września 2018 r. – Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Skład Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Irena Machaj – Przewodnicząca Komisji, dr hab. Elżbieta Opiłowska – Sekretarz, Recenzenci: Prof. dr hab. Maria Flis, Dr hab. Hanna Mamzer, Dr hab. Danuta Zalewska, Członkowie: Dr hab. Ewa Rokicka, Dr hab. Jerzy Żurko

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

25 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 2 Paź 2018