Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Kamilli Dolińskiej

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Kamilli Dolińskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Autoreferat opublikowano na stronie CK.

Skład Komisji Habilitacyjnej: Prof. dr hab. Irena Machaj – Przewodnicząca, Dr hab. Adam Mrozowicki – Sekretarz, Recenzenci: Prof. dr hab. Leszek Gołdyka, Prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Dr hab. Sławomir Łodziński, Członkinie: Dr hab. Renata Suchocka, Dr hab. Katarzyna Kajdanek

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Kamilli Dolińskiej

25 lutego 2019 r. – Wniosek dr Kamilli Dolińskiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

29 marca 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

4 czerwca 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

24 czerwca 2019 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr

24 czerwca 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

9 sierpnia 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

wrzesień 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

wrzesień/październik 2019 r. – Uchwała UWr

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

12 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 26 Cze 2019