Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Polus-Rogalskiej

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Polus-Rogalskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Agnieszka Kijewska – przewodnicząca, prof. dr hab. Maciej Manikowski – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Marian Wesoły, dr hab. Dariusz Kubok, prof. dr hab. Marek Łagosz, członkowie: dr hab. Wiesława Sajdek, dr hab. Artur Pacewicz

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Katarzyny Polus-Rogalskiej

12 grudnia 2018 r. – Wniosek dr Katarzyny Polus-Rogalskiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

24 kwietnia 2019 r. – Rada Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr .

23 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

8 listopada 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

24 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 24 Wrz 2019