Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztofa Lisowskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Krzysztofa Lisowskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji – postępowania awansowe.

Skład Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marek Szczepański – przewodniczący, dr hab. Marcin Dębicki – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, dr hab. Andrzej Bukowski, dr hab. Katarzyna Kajdanek, członkowie: dr hab. Paweł Starosta, dr hab. Mateusz Błaszczyk

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Krzysztofa Lisowskiego

6 listopada 2017 r. – Wniosek dr Krzysztofa Lisowskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

15 grudnia 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

6 lutego 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

14 lutego 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do  Wydziału Nauk Społecznych UWr

15 lutego 2018 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

5 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

26 kwietnia 2018 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

maj 2018 r. – Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

21 Gru 2017

ostatnia modyfikacja: 18 Kwi 2018