Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Leszka Cichobłazińskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Leszka Cichobłazińskiego

dziedzina nauk społecznych, dyscyplina socjologia

Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Irena Machaj – przewodnicząca, dr hab. Jan Maciejewski sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Gardawski, prof. dr hab. Rafał Drozdowski, dr hab. Adam Mrozowicki, członkowie: dr hab. Anna Kiersztyn, prof . dr hab. Wanda Patrzałek.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Leszka Cichobłazińskiego

15 kwietnia 2019 r. – Wniosek dr Leszka Cichobłazińskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

31 maja 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr .

25 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

13 listopada 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

26 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 26 Wrz 2019