Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Łukasza Guzka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Łukasza Guzka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Łukasza Guzka:

▪ 27 grudnia 2017 roku Wszczęcie postępowania habilitacyjnego (data wpływu do CK wniosku dr. Łukasza Guzka o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. Informacja o wszczęciu postępowania wpłynęła do UWr 9 stycznia 2018 r.)

▪ 24 stycznia 2018 roku i 21 lutego 2018 roku Rada Wydziału wyznaczyła 3 członków Komisji w tym :sekretarza i recenzenta

▪ 10 kwietnia 2018 roku CK powołała komisję habilitacyjną (data wpływu informacji o powołaniu komisji habilitacyjnej z CK do UWr 23.04.2018 r.)

▪ 11 maja 2018 roku poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentów postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Guzka w celu sporządzenia opinii

▪ 22 czerwca 2018 roku Ostateczny termin wykonania recenzji

Dodane przez: Maciej Kryś

14 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 5 Lut 2019