Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Łukasza Opalińskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu w dniu 17 grudnia 2018 roku postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Opalińskiego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina biochemia.

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodnicząca – prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski
Sekretarz – prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz, Wydział Biotechnologii UWr
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Cichy,Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Krzysztof Liberek,Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. Mariusz Więckowski, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

członkowie: dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, Uniwersytet Rzeszowski, prof. dr hab. Ewa Marcinkowska, Wydział Biotechnologii UWr

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Opalińskiego

  • 17 grudnia 2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Opalińskiego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.
  • 8 stycznia 2019 r. – data wpłynięcia pisma z CK skierowanego do Dziekana Wydziału Biotechnologii informującego o wskazaniu Rady WB do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Opalińskiego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biochemia.
  • 22 stycznia 2019 r. – podjęcie przez Radę WB uchwały o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego oraz powołaniu 3 członków komisji habilitacyjnej.
  • 19 marca 2019 r. – data wpłynięcia pisma z CK skierowanego do Dziekana Wydziału Biotechnologii z informacją o powołaniu składu Komisji habilitacyjnej.
  • 27 marca 2019 r. – przesłanie dokumentacji do członków Komisji habilitacyjnej w wersji elektronicznej i tradycyjnej
  • 27 marca 2019 r. – data zawarcia umowy z recenzentami na wykonanie recenzji od dnia 1 kwietnia 2019 r.
  • 22 maja 2019 r. – data zawarcia umowy ze zmienionym przez Centralną Komisję recenzentem na wykonanie recenzji od dnia 22 maja 2019 r.
  • 3 lipca 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
  • 10 września 2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej w celu przygotowania opinii wraz z uzasadnieniem w sprawie nadania lub odmowy nadania doktora habilitowanego
  • 24 września 2019 r. – data posiedzenia Rady Wydziału, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dodane przez: Nina Giemza

27 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 27 Wrz 2019