Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Macieja Bachryja-Krzywaźni

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Bachryja-Krzywaźni w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, sekretarz dr hab. Leszek Sobkowiak, recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Karwat, dr hab. Ewa Marciniak, dr hab. Eugeniusz Młyniec, członkowie: prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, dr hab. Kazimierz Dziubka

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Macieja Bachryja-Krzywaźni

11 marca 2019 r. – Wniosek dr Macieja Bachryja-Krzywaźni do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

12 kwietnia 2019 r. – Rada Instytutu Politologii UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr .

17 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

31 października 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

24 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Wrz 2019