Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dra Macieja Dombrowskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Macieja Dombrowskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Skład komisji habilitacyjnej: Prof. dr hab. Tadeusz Szubka – przewodniczący, dr hab. Paweł Korobczak – sekretarz, recenzenci: dr hab. Poczobut, prof. dr hab. Maciej Soin, dr hab. Krzysztof Kościuszko, członkowie komisji: dr hab. Dariusz Bęben, dr hab. Krzysztof Szlachcic.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Macieja Dombrowskiego

11 lutego 2019 r. – Wniosek dra Macieja Dombrowskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

20 marca 2019 r. – Rada Instytutu Filozofii – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

7 maja 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

22 maja 2019 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr .

23 maja 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

11 lipca 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

lipiec/wrzesień 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

wrzesień 2019 r. – Uchwała UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

28 Lut 2019

ostatnia modyfikacja: 23 maja 2019