Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji – postępowania awansowe.

Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Arkadiusz Domagała – sekretarz, recenzenci: dr hab. Rafał Ridel, prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, członkowie: prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz, dr hab. Dariusz Skrzypiński

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak

7 grudnia 2017 r. – Wniosek dr Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

12 stycznia 2018 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

6 lutego 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

15 lutego 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do  Instytutu Politologii UWr .

16 lutego 2018 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

6 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

13 kwietnia 2018 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

11 maja 2018 r. – Uchwała Rady Instytutu Politologii UWr. nadano stopień doktora habilitowanego

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

21 Gru 2017

ostatnia modyfikacja: 16 maja 2018