Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Marcina Dębickiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Marcina Dębickiego

Dziedzina nauki społeczne, dyscyplina socjologia.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Marcina Dębickiego

20 lutego 2017 r. – Wniosek dr Marcina Dębickiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego
31 marca 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji
9 maja 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
23 maja 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do  Wydziału Nauk Społecznych UWr
24 maja 2017 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii
3 lipca 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
11 lipca 2017 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
wrzesień 2017 r. – Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

30 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.