Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Marcina Łazarza

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Łazarza w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscyplina filozofia

Skład komisji habilitacyjnej:
prof. dr hab. Jacek Paśniczek – przewodniczący
dr hab. Marek Magdziak – sekretarz
recenzenci: dr hab. Wojciech Krysztofiak, prof. dr hab. Janusz Czelakowski, dr hab. Jacek Hawranek
członkowie: dr hab. Andrzej Walendziak, prof. dr hab. Marek Łagosz

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Łazarza

19 kwietnia 2019 r. – Wniosek dr. Marcina Łazarza do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

26 czerwca 2019 r. – Rada Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr

18 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

31 października 2019 r. – Ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWr

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

19 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Wrz 2019