Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Marka Golińczaka

Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Marka Golińczaka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Skład Komisji habilitacyjnej: przewodniczący prof. Konstanty Wojtaszczyk, sekretarz dr hab. Krystyna Rogaczewska, recenzenci: prof. Radosław Zenderowski, prof. Antoni Dudek, dr hab. Janusz Tomaszewski, członkowie: dr hab. Rafał Chwedoruk, dr hab. Barbara Rogowska.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Marka Golińczaka

23 marca 2019 r. – Wniosek dr Marka Golińczaka do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

12 kwietnia 2019 r. – Rada Instytutu Politologii UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr .

17 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

31 października 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

2 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Wrz 2019