Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Skład komisji habilitacyjnej:
przewodniczący prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
sekretarz dr hab. Bartosz Smolik
recenzenci: prof. Józef Fiszer, dr hab. Hanna Dumała, dr hab. Adriana Dudek
członkowie: prof. Dariusz Popławski, prof. Bogusława Dobek-Ostrowska

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz

25 marca 2019 r. – Wniosek dr Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

26 kwietnia 2019 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr

17 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

31 października 2019 r. – Ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWr

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

19 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Wrz 2019