Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr. Michała Kubiaka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kubiaka.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Piotr Błędowski, dr hab. Wojciech Nowiak, dr hab. Dorota Moroń, członkowie: prof. dr hab. Izabela Malinowska, dr hab. Katarzyna Zamorska.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Michała Kubiaka

4 grudnia 2019 r. – Wniosek dr Michała Kubiaka do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

18 stycznia 2019 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

5 lutego 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

27 lutego 2019 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr .

27 lutego 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

17 kwietnia 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

31 maja 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

14 czerwca 2019 r. – Uchwała UWR

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

28 Lut 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Cze 2019