Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończenie postępowania habilitacyjnego dra Michała Surmy

Centralna Komisja ds. Stopni Tytułów w dniu 23 maja 2017 r. wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Michałowi Surmie, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia, zakończone w dniu 21 listopada 2017 r.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Michała Surmy

  • 23 maja 2017 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 27 czerwca 2017 r. – Uchwała Rady Wydziału Biotechnologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, członka komisji habilitacyjnej
  • 4 września 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej
  • 14 września 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do Wydziału Biotechnologii UWr
  • 18 września 2017 r. – poinformowanie członków Komisji habilitacyjnej o powołaniu, przesłanie dokumentacji postępowania habilitacyjnego w celu sporządzenia opinii
  • 18 października 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
  • 26 października 2017 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
  • 21 listopada 2017 r. – Uchwała Rady Wydziału Biotechnologii UWr o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odmowie nadania.

Dokumenty:

Surma Michał-wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Zał4-Surma Michał-Wykaz opublikowanych prac naukowych

CK_skład Komisji_M.Surma

Uchwała nr_149/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. o nadaniu stopnia dra habilitowanego – dr. M. Surmie

Dodane przez: Nina Giemza

2 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 5 Lut 2019