Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Mirosława Boruty

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Mirosława Boruty, dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: socjologia.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji nr wniosku 1-L-6856-2017

Harmonogram postępowania habilitacyjnego Dr Mirosława Boruty

4 maja 2017 r. – Wniosek dr Mirosława Boruty do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

23 czerwca 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

5 września 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

14 września 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do  Wydziału Nauk Społecznych UWr

15 września 2017 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

30 października 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2017 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

15 grudnia 2017 r. – Uchwała Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

1 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 5 Lut 2019