Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Autoreferat opublikowano na stronie CK

Skład Komisji habilitacyjnej: Prof. dr hab. Marek Szczepański – przewodniczący, Dr hab. Katarzyna Kajdanek – sekretarz, recenzenci: Dr hab. Andrzej Majer, Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Dr hab. Ewa Michna, członkowie: Dr hab. Wiesław Popławski, Dr hab. Elżbieta Szyszlak

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak

25 lutego 2019 r. – Wniosek dr Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

29 marca 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

4 czerwca 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

24 czerwca 2019 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr .

24 czerwca 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

9 sierpnia 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

wrzesień 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

wrzesień/październik 2019 r. – Uchwała UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

12 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 24 Cze 2019