Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Pawła Czajkowskiego

Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Czajkowskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji

Skład Komisji Habilitacyjnej: prof. dr hab. Irena Machaj – przewodnicząca, dr hab. Katarzyna Dojwa – sekretarz, recenzenci: dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. dr hab. Marek Kucia, dr hab. Julita Makaro, członkowie: dr hab. Jacek Gądecki, dr hab. Marcin Dębicki.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Pawła Czajkowskiego

15 marca 2019 r. – Wniosek dr Pawła Czajkowskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

26 kwietnia 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

8 października 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

21 października 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr .

21 października 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

10 grudnia 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

grudzień 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

styczeń 2020 r. – Uchwała UWR.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

1 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 23 Paź 2019