Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Pawła Korobczaka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Pawła Korobczaka w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Pawła Korobczaka

29 marca 2018 r. – Wniosek dr Pawła Korobczaka do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

27 kwietnia 2018 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

5 czerwca 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

20 czerwca 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr .

20 czerwca 2018 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

4 września 2018 r. – zmiana w składzie Komisji habilitacyjnej

7 listopada 2018 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

12 listopada 2018 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

23 listopada 2018 r. – Uchwała Rady WNS UWR.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Andrzej Noras – przewodniczący, dr hab. Janusz Jaskóła – sekretarz, recenzenci: dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz, dr hab. Małgorzata Kwietniewska, prof. dr hab. Kazimierz Wolsza, członkowie: dr hab. Norbert Leśniewski, prof. dr hab. Jan Krasicki

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

18 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 23 Lis 2018