Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Radosława Kamińskiego

Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Autoreferat opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Dr Radosława Kamińskiego

2 marca 2019 r. – Wniosek dr Radosława Kamińskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

12 kwietnia 2019 r. – Rada Instytutu Politologii UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr .

16 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

31 października 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWR.

Skład komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Przemysław Żukiewicz – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Sebastian Kozłowski, prof. dr hab. Andrzej Piasecki, dr hab. Dariusz Skrzypiński, członkowie: prof. dr hab. Jacek Wojnicki, dr hab. Robert Alberski

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

2 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 17 Wrz 2019