Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr. Rafała Dudały

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Dudały w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

Skład Komisji Habilitacyjnej

Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – przewodniczący, dr hab. Krystyna Rogaczewska – sekretarz, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Machelski, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. Robert Wiszniowski, członkowie komisji: dr hab. Ewa Marciniak, dr hab. Leszek Sobkowiak.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Dudały

6 lutego 2019 r. – Wniosek dr. Rafała Dudały do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

15 marca 2019 r. – Rada Instytutu Politologii UWr. – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

7 maja 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

23 maja 2019 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr .

24 maja 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

15 lipca 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

lipiec 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

23 wrzesień 2019 r. – Uchwała UWr

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

24 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 24 Wrz 2019