Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dra Janusza Łukaszyńskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Janusza Łukaszyńskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w

dyscyplinie – filozofia

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Janusza Łukaszyńskiego

29 września 2016 r. – wniosek dr Janusza Łukaszyńskiego do Centralnej Komisji, wszczęcie postępowania habilitacyjnego

28 października 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – powołanie 3 członków komisji

6 grudnia 2016 r. – Decyzja CK w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej

20 grudnia 2016 r. – data wpływu decyzji do Wydziału Nauk Społecznych UWr.

21 grudnia 2016 r. – poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji hab. w celu sporządzenia recenzji

luty 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

15 marca 2017 r.– Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

31 marca 2017 r. – Uchwała Rady Wydziału NS UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

7 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 7 Kwi 2017