Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończenie – Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Kozery

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Łukasza Kozery

dziedzina nauk społecznych

dyscyplina nauki o polityce

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

dra Łukasza Kozery

27 października 2016 r. – Wniosek dr Łukasza Kozery do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

2 grudnia 2016 r. – Rada Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

7 lutego 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

20 lutego 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr

21 lutego 2017 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

11 kwietnia 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

15 maja 2017 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

9 czerwca 2017 r. – Uchwała Rady Instytutu Politologii UWr.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

20 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 20 Cze 2017