Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Michała Głowali

Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Michała Głowali w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Michała Głowali

13 kwietnia 2016 r. – Wniosek dr Michała Głowali do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

26 maja 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

6 czerwca 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

19 czerwca 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do  Wydziału Nauk Społecznych UWr

20 czerwca 2017 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

8 sierpnia 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

26 września 2017 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

29 września 2017 r. – Uchwała Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

8 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.