Strona używa plików cookies więcej

Kariera na UWr

Uniwersytet Wrocławski to instytucja zapewniająca stabilność zatrudnienia i szerokie możliwości rozwoju dla pracowników nauki i administracji. Dlatego uczelnia może cieszyć się zaufaną kadrą specjalistów, reprezentujących rozległe obszary wiedzy od nauk humanistycznych po ścisłe.

W pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą ze środków krajowych, naukowcom pomaga Dział Badań Naukowych, mieszczący się przy Placu Uniwersyteckim 1 w gmachu głównym w pokoju 110 (tel. +48 71 375 22 65, e-mail: dbn@uwr.edu.pl).

W pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą ze środków zagranicznych pomaga pracownikom Biuro Obsługi Projektów, mieszczące się przy ul. Krętej 1 (tel. +48 71 324 60 25, +48 324 60 27).

Prof. Zuzanna Drulis-Kawa i doktorantki Wydziału Biotechnologii UWr
Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY 2.0

Pracownicy naukowi naszej uczelni prowadzą aktywną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi na całym świecie. Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku zdobywają w trakcie staży naukowych, konferencji i kwerend. Co roku organizowanych jest 1500 takich wyjazdów. Na Uniwersytet Wrocławski zapraszamy również pracowników zagranicznych. Wymiana naukowa jest możliwa w ramach umów uczelnianych i rządowych.

Popularnością wśród pracowników naukowych cieszą się wyjazdy dydaktyczne w związku z programem Erasmus+. Każdy wydział i instytut dysponuje własną listą uczelni partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy bilateralne o wymianie kadry akademickiej. Grant Erasmusa na takie wyjazdy jest przyznawany na kolejny rok akademicki, a podział na poszczególne jednostki jest uzależniony od stopnia wykorzystania grantu w poprzednim roku akademickim.

Erasmus+ jest również szansą rozwoju dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, którzy w trakcie wyjazdu szkoleniowego mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wyjeżdżają na uczelnie partnerskie lub szkolą się w innej instytucji zagranicznej w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Turcji i Macedonii.

Organizacją wyjazdów zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej, mieszczące się w gmachu głównym uczelni przy Placu Uniwersyteckim.

Uniwersytet Wrocławski jest również przyjaznym miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnością. Większość budynków posiada specjalne podjazdy, windy i toalety. Aby ułatwić poruszanie się osobom niewidomym lub niedowidzącym, pomieszczenia we wszystkich budynkach zostały oznakowane opisami w języku Braille’a, które znajdują się na drzwiach. Te udogodnienia sprawiają, że pracownicy z niepełnosprawnością mogą na naszej uczelni być w pełni aktywni zawodowo.

Z wszelkimi sprawami pracowniczymi można zgłaszać się do Działu Spraw Pracowniczych, mieszczącego się przy Placu Uniwersyteckim 1 (tel. +48 71 375 27 15, e-mail: kadry@uwr.edu.pl).

Regularnie na stronie internetowej Uniwersytetu pojawiają się oferty pracy. O tym, że warto z nich skorzystać świadczą kariery naszych pracowników.