Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Ludzie

Prace nad Konwentem Uniwersytetu Wrocławskiego zapoczątkowane

Konwent Uniwersytetu Wrocławskiego ma być w założeniu trwałym mechanizmem dialogu uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zanim jednak taki nowy organ uczelni powstanie, co wymaga zmian w Statucie, 13 stycznia rozpoczęły się prace gremium doradczego przy rektorze, zwanego inaczej małym konwentem.

Czym miałby być Konwent Uniwersytetu Wrocławskiego i jakie będą jego zadania? Docelowo będzie on nowym, dodatkowym narzędziem realizacji trzeciej misji Uniwersytetu, polegającej na współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zgodnie ze strategią rozwoju UWr, uczelnia powinna bowiem nie tylko dążyć do stałego podnoszenia jakości badań naukowych i doskonalenia kształcenia, ale także do nawiązywania i zacieśniania współpracy z podmiotami ze sfery kultury i sztuki, instytucjami edukacyjnymi i sportowymi, władzami miejskimi i wojewódzkimi, podmiotami gospodarczymi i zagranicznymi, a także absolwentami uczelni. – Uniwersytet potrzebuje ustrukturyzowanej informacji od pracodawców i partnerów zewnętrznych, aby owocnie wypełniać swoje zadania i wzmacniać swoją ofertę. Musimy ponadto reagować na pojawiające się i wzmagające się impulsy regulacyjne, a otwarcie uczelni na świat komunikować przez wymowne gesty i decyzje, takie właśnie jak istnienie konwentu, który ma być platformą do dyskusji – tłumaczy dr Maciej Litwin, pełnomocnik rektora ds. Konwentu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konwent, jako ciało statutowe Uniwersytetu, zostanie powołany na mocy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która w tej chwili jest przygotowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zanim jednak do tego dojdzie, decyzją władz rektorskich powołano  tzw. mały konwent, który jest gremium doradczym przy rektorze, mającym odpowiednio zaprojektować kształt i działania przyszłego konwentu, tak by był to organ sprawnie działający i satysfakcjonujący wszystkich zainteresowanych.

Jakie będą główne zadania konwentu? – Co do zasady Konwent miałby pomagać Uniwersytetowi dostrajać ofertę edukacyjną i badawczą do zmian gospodarczych i społecznych, wskazując obszary, w których praca naukowców może być szczególnie użyteczna dziś i jutro. Wiążemy też pewne nadzieje z koordynującą i scalającą rolą  takiego organu w dialogu uczelni z otoczeniem – wyjaśnia dr Litwin, dodając, że powołanie konwentu jest krokiem na drodze do instytucjonalizacji współpracy z otoczeniem uczelni. Taka współpraca nie jest oczywiście niczym nowym. Co więcej, w ślad za nowelizacjami Prawa o szkolnictwie wyższym (2011, 2013) podjęto szereg działań zmierzających do instytucjonalizacji takich działań w różnych jednostkach organizacyjnych uczelni. Choć ciała powołane do dialogowania z otoczeniem wydziału lub instytutu różnie się nazywają (np. konwent pracodawców czy rada konsultacyjna interesariuszy zewnętrznych), to przyświeca im podobny cel. Rozmowy na temat kształtu Konwentu Uniwersytetu Wrocławskiego można postrzegać zatem jako kolejny krok w oddolnym procesie nurtującym w środowisku uczelni ze szczególną intensywnością od kilku lat.

W spotkaniu rozpoczynającym prace gremium doradczego przy rektorze uczestniczyło sześcioro gości. Zróżnicowany głos biznesu zapewnili: Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC; Paweł Panczyj, dyrektor zarządzający ABSL (stowarzyszenia największych firm sektora usługowego);  Rafał Pawełczak, dyrektor naczelny ds. innowacji i strategii KGHM Polska Miedź SA. Regionalny i metropolitalny wymiar rozmowy możliwy był zaś w szczególności dzięki obecności dyr. Jerzego Więcławskiego (Wydział Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), dyr. Agaty Zemskiej (Wydział Gospodarki; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) oraz prof. Tadeusza Lutego w charakterze doradcy prezydenta Wrocławia. Najważniejszym wynikiem spotkania jest lista zagadnień, wokół których koncentrować będą się prace i które będą mieć fundamentalne znaczenie dla usytuowania przyszłego konwentu.

Kolejne spotkanie gremium doradczego odbędzie się wiosną. W rozmowach uczestniczyć będzie także Krzysztof Domarecki, przewodniczący rady nadzorczej SELENA SA, a analityczne rozwiązania, wyłaniające się z rozmów, wesprze także Konfederacja Pracodawców Lewiatan.

Dodane przez: Kamilla Jasińska

16 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 17 Sty 2017