Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Pracownik administracyjny w Uniwersytecie Trzeciego Wieku 1/2 etatu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2019r.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie czynności związanych z bieżącą pracą sekretariatu
 • koordynacja prawidłowego przebiegu zajęć prowadzonych w UTW
 • prowadzenie strony utw.uni.wroc.pl
 • administrowanie FB UTW na UWR
 • przygotowywanie harmonogramów zajęć, zapewnianie warunków do realizacji działań przewidzianych programem
 • pomoc przy obsłudze finansowej UTW

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie
 • umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office
 • umiejętności organizacyjne, poczucie odpowiedzialności, odporność na stres
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji finansowej
 • komunikatywność

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 15 września 2019r. na adres: praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „pracownik administracyjny w UTW ”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Klaudia Budnik

28 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 28 Sie 2019