Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka / Wydarzenia / 6 Grudzień

Prawo a przeszłość i teraźniejszość

Pracownia Badań Praw Orientalnych oraz KN Doktryn Politycznych i Prawnych serdecznie zapraszają na kolejne wspólne wydarzenie z cykli „Prawo jest wśród nas” oraz „Orient Daleki i Bliski”.

Nadszedł czas na czteroczęściowe seminarium „Prawo a przeszłość i teraźniejszość”. Podróż po związkach prawa z szeroko pojętą przeszłością oraz jej oddziaływaniu na współczesny kształt prawa zaczniemy wprowadzającym, teoretycznym wykładem naszego gościa specjalnego, dr. Simona Lavisa z Open University w Wielkiej Brytanii. Po krótkiej przerwie dr Lavis wygłosi kolejny referat, który będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czy nazistowskie prawo było prawem. Następnie panel ekspertów (prof. A. Ławniczak, prof. M. Sadowski, dr M. Szymura) skomentuje oraz poprowadzi dyskusję nad tym frapującym od lat prawników zagadnieniem. Ostatnim elementem spotkania będzie wykład mgr Barbary Jelonek dotyczący spotkania systemu prawnego niesamowicie zakorzenionego w tradycji – prawa japońskiego – z współczesnym problemem prawnym – stalkingiem.

Seminarium odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego sala (budynek A, 418A) 6 grudnia. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku.

The Centre for Oriental Law Research and the Political and Legal Doctrines Student Organisation have a great pleasure to invite you for another joint events from the cycles „Law is all around me” and „Orient Far and Near” (6th of December; Faculty of Law, Administration and Economics, building A, room 418A). The time has come for our four part symposium „Law – Past and Present”. The journey of the relationship between law and the past, and its influence on the present, will begin with a more theoretical lecture of our special guest, dr Simon Lavis from Open University (UK). After a short break dr Lavis will present a second paper, in which which he will venture to explore the particularities of the Nazi law. Then, the panel of experts led by prof. A. Ławniczak, prof. M. Sadowski and dr M. Szymura will comment and lead a discussion on this fascinating topic. The last element of the event will be the lecture of Barbara Jelonek, MA, on the meeting between a legal framework deeply rooted in the past – Japanese law – and a very modern legal issue – stalking. More info on Facebook.

Dodane przez: Michał Raińczuk

4 Gru 2017

ostatnia modyfikacja: 7 Gru 2017