Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Premiera książek poświęconych Stanisławowi Kulczyńskiemu

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na uroczystą premierę dwóch publikacji poświęconych prof. Stanisławowi Kulczyńskiemu – organizatorowi życia naukowego w powojennym Wrocławiu i pierwszemu rektorowi Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Premiera odbędzie się w piątek 8 czerwca o godz. 16.00 w Auli Leopoldyńskiej. Wstęp wolny! 

„Nauka jest treścią mojego życia… Prof. Stanisław Kulczyński – życie i dzieło” to obszerna, ponad 350-stronicowa monografia autorstwa dr Magdaleny Mularczyk i prof. Eugeniusza Kuźniewskiego. W przystępny sposób przedstawia ona nie tylko losy Kulczyńskiego, którego życie przypadło na bardzo trudny i niejednokrotnie wymagający tragicznych wyborów okres, ale zawiera także pełne omówienie jego dorobku naukowego oraz bibliografię wszystkich prac.

„Wrocław Kulczyńskiego” autorstwa Kamilli Jasińskiej oraz Michała Karczmarka to natomiast bogato ilustrowany współczesnymi i archiwalnymi fotografiami przewodnik po Wrocławiu śladami prof. Kulczyńskiego, pokazujący miejsca, z którymi był związany, które wielu mu zawdzięczają oraz takie, w których w różny sposób został upamiętniony.

Uroczysta premiera obu książek odbędzie się w najbliższy piątek 8 czerwca o godz. 16.00 w Auli Leopoldyńskiej. Data i miejsce premiery nie zostały wybrane przypadkowo. Właśnie 8 czerwca 1946 r. rozpoczęły się trzydniowe Dni Kultury Polskiej we Wrocławiu, których głównym wydarzeniem była uroczysta inauguracja Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, jaka miała miejsce w Auli Leopoldyńskiej drugiego dnia obchodów. W premierze wezmą udział m.in. potomkowie prof. Kulczyńskiego – Agnieszka Kulczyńska, Grzegorz Fałda i Marek Fałda, przedstawiciele władz miasta, rektorzy wrocławskich uczelni, potomkowie jego najbliższych współpracowników, uczniowie oraz przedstawiciele placówek, którym patronuje dziś prof. Kulczyński oraz takich, z którymi w przeszłości był związany.

Po premierze o godz. 18.30 na willi przy al. Kasprowicza 17, której w latach 1945–1957 mieszkał wraz z rodziną prof. Kulczyński, zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica.

Wydawcą obu publikacji objętych patronatem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola jest Oficyna Wydawnicza ATUT. Książka „Nauka jest treścią moje życia… Prof. Stanisław Kulczyński – życie i dzieło” powstała w ramach współpracy wydawniczej Uniwersytetu Wrocławskiego i Oficyny Wydawniczej ATUT, zaś przewodnik „Wrocław Kulczyńskiego” ukazał się przy wsparciu finansowym Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN im. Stanisława Kulczyńskiego.

Obie publikacje będzie można nabyć w trakcie premiery. Od połowy czerwca będą dostępne we wrocławskich księgarniach m.in. „Pod Arkadami” przy ul. Świdnickiej 49 i „Tajne Komplety” w Przejściu Garncarskim 2. Sprzedaż będzie także prowadzona w Muzeum Pana Tadeusza w Rynku, gdzie do 15 lipca jest prezentowana wystawa planszowa poświęcona prof. Stanisławowi Kulczyńskiemu. Książki będzie można także nabyć w sklepie internetowym ATUT www.atut.ig.pl.

Okładki dwóch książek. Po lewej: Magdalena Mularczyk, Eugeniusz Kuźniewski, Nauka jest treścią mojego życia. Prof. Stanisław Kulczyński, życie i dzieło. Po prawej: Kamilla Jasińska, Michał Karczmarek, Wrocław Kulczyńskiego


FRAGMENTY RECENZJI WYDAWNICZYCH KSIĄŻKI MAGDALENY MULARCZYK I EUGENIUSZA KUŹNIEWSKIEGO

Miarą wielkości każdego uczonego jest jego dzieło i jego uczniowie. Aby pamięć o tym dziele przetrwała, uczniowie muszą zadbać o jego utrwalenie i upowszechnienie. Niniejsza książka wypełnia znakomicie ten obowiązek. (…) Autorzy nie pominęli najmniejszych nawet drobiazgów związanych z niezwykłą karierą naukową prof. Kulczyńskiego i trudnym okresem historycznym, w jakim przyszło mu żyć. (…) Ich książka pozwala zrozumieć wszystkie uwarunkowania jego szczególnej drogi życiowej. Powojennym botanikom wrocławskim, należącym do stworzonej przez Kulczyńskiego słynnej szkoły torfoznawstwa, a także znanej na świecie polskiej szkoły badań rozwojowych roślin, przypomina ich zakorzenienie w matematycznej szkole lwowskiej, a także krakowskiej szkole geobotaniki, morfologii i taksonomii roślin, z którymi Kulczyński był związany. (…) Pozwala zrozumieć bolesne słowa żalu za niespełnieniem naukowym tego obdarzonego ogromnym talentem, wielkiego uczonego, który wobec dziejowej konieczności, przyjął trudne zadanie przywrócenia życia akademickiego w powojennym Wrocławiu, a miał wszelkie podstawy, aby stać się polskim D’Arcy Thompsonem. Ten żal podzielamy, bowiem jego ogromna wiedza o budowie roślin, należących do najlepiej wówczas poznanej flory polskiej, mogła wnieść znacznie więcej do rozwoju polskiej biologii matematycznej, zwłaszcza zaś morfologii porównawczej. Ta zaś, wsparta metodami formalnego opisu, mogła stać się naszą specjalnością w skali światowej. Kontynuacja tych badań to wielkie zadanie i zobowiązanie, które niniejsza książka nam przypomina.
prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek

Biografistyka jest zawsze pociągającym tematem badawczym, a zarazem bardzo podatnym na potencjalne „aktualnie” wiejące wichry historii. Postać Stanisława Kulczyńskiego, faktycznego twórcy polskiego szkolnictwa wyższego w przyłączonej do Rzeczypospolitej dotychczas niemieckiej wrocławskiej metropolii, przez lata aż się „prosiła” o opisanie i przypomnienie. Obszerna biografia wielkiego uczonego, demokraty, także i polityka została napisana bynajmniej nie na aktualne „zamówienie” zwolenników czy adwersarzy rektora Kulczyńskiego. Nie sporządził jej zawodowy historyk, ale osoba, autorka, cechująca się potoczystym, lekkim stylem, a zarazem dociekliwością w ustalaniu faktów. Biografia nie jest bezkrytyczna. (…) Widać w narracji – co szczególnie uwidaczniają liczne i nierzadko długie cytaty – dążenie do pokazania życiowych wyborów Profesora ze stron bardzo różnych. (…) Nie da się ukryć, iż niezaprzeczalne i nieprzemijające są tytaniczne prace (sążniście w niniejszej biografii opisane) i zasługi Kulczyńskiego dla tworzenia we Wrocławiu polskiego życia naukowego, intelektualnego. Także dla odtwarzania – z pożytkiem dla polskich mieszkańców miasta – zniszczonej w wyniku kilkumiesięcznych walk niemieckiej substancji uniwersyteckiej. (…) W ówczesnych realiach politycznych Kulczyńskiemu nie ufali do końca życia komuniści (co w narracji opisała autorka), ale też i ich ideologiczni przeciwnicy. Musiało to tworzyć dla Kulczyńskiego przytłaczający dyskomfort. (…) Za możliwość – przynajmniej do początków lat 50. XX w. – podejmowania istotnych działań dla budowania we Wrocławiu polskiego życia intelektualnego, Kulczyński musiał składać władzy politycznej serwituty. (…) Autorka biografii nie kryła takowych aktywizacji Kulczyńskiego, przytaczając w narracji liczne, odnośne cytaty z jego przemówień i tworzonych przezeń dokumentów.
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

Autorom przyszło się zmierzyć z biografią człowieka, którego lata życia przypadły na niełatwy, momentami tragiczny okres, wymagający często dramatycznych, jednoznacznych wyborów. (…) Losy prof. Stanisława Kulczyńskiego opisane zostały bez przemilczeń. (…) Z książki rysuje się portret pełen świateł, ale także cieni i półcieni, ukazujący tragizm uczonego uwikłanego w mechanizm politycznych zależności, człowieka próbującego przez całe swoje życie działać w imię dobra człowieka, społeczeństwa, ponad ideologicznie traktowanego państwa.
dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr


AUTORZY MONOGRAFII

Magdalena Mularczyk (ur. 1958), absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1981), dr nauk humanistycznych w zakresie historii botaniki (1999). Od ponad 30 lat związana zawodowo z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obecnie prowadzi komputerową bazę danych o roślinach. Autorka wielu opracowań historii Ogrodu, zarówno w okresie niemieckim, jak i w latach powojennych, popularyzatorka wiedzy botanicznej i ogrodniczej. Autorka przekładuz języka niemieckiego podręcznika historii botaniki Karla Mägdefraua (2004). Matka trojga dorosłych dzieci. Miłośniczka podróży i roślin doniczkowych.

Eugeniusz Kuźniewski (1929–2015), znakomity botanik i przyrodoznawca.Ukończył średnią szkołę muzyczną w Opolu w klasie fortepianu (1948) oraz studia botaniczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1951). Był profesorem zwyczajnym w dziedzinie nauk biologicznych (1997), w latach 1989–1999 kierownikiem Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmował się głównie geografią i taksonomią roślin, florystyką, fitosocjologią, zastosowaniem matematyki w botanice i ochroną przyrody. Był harcmistrzem ZHP, żeglarzem, kapitanem jachtowym. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego córka Barbara jest dyplomowanym muzykiem i muzykoterapeutą.


Zob. także:

Prof. Kulczyński w Muzeum Pana Tadeusza

Prof. Kulczyński odzyska patronat nad wrocławskim bulwarem?

Prof. Kulczyński Honorowym Obywatelem Wrocławia!

Jak nadano i odebrano prof. Kulczyńskiemu patronat nad wrocławskim bulwarem

Dodane przez: Kamilla Jasińska

5 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 11 Cze 2018