Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Prestiżowa nagroda informatyczna dla Krzysztofa Nowickiego

Krzysztof Nowicki z Instytutu Informatyki otrzymał Nagrodę im. Witolda Lipskiego, prestiżową nagrodę przyznawaną młodym polskim naukowcom za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Krzysztof Nowicki złożył rozprawę doktorską w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wcześniej ukończył studia magisterskie oraz prowadził badania naukowe jako doktorant pod opieką Tomasza Jurdzińskiego. W ciągu kilku najbliższych miesięcy planuje rozpocząć staż podoktorski na Uniwersytecie Kopenhaskim. W ramach badań naukowych, Krzysztof współpracuje z naukowcami z ETH Zurich, IBM Research i Uniwersytetu Kopenhaskiego. Głównym tematem jego badań są algorytmy dla dużych zbiorów danych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów równoległych.

W 2018 roku, Krzysztof został zaproszony na konferencję Highlights of Algorithms, aby przedstawić wyniki na temat problemu minimalnego drzewa spinającego, w modelu Congested Clique. Jesienią 2018 przyznano mu stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez miasto Wrocław doktorantom za wybitne osiągnięcia z zakresu nauk matematycznych. Krzysztof jest również stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Krzysztof krótko o swoich zainteresowaniach naukowych:
W mojej pracy naukowej głównie zajmuję się algorytmami dla modeli obliczeń równoległych i rozproszonych. W szczególności interesują mnie modele, w których dane wejściowe problemu  podzielone są pomiędzy pewną liczę maszyn, które wykonują obliczenia w synchronicznych rundach. Każda runda składa się z fazy lokalnych obliczeń i fazy komunikacji. Główną miarą złożoności algorytmów działających w takich modelach jest liczba rund potrzebna do rozwiązania rozważanego problemu algorytmicznego. W moich badaniach skupiam się głównie na dwóch modelach obliczeń, które realizują mniej więcej ten scenariusz – MPC i Congested Clique. Niemniej, niektóre z moich wyników mają aplikacje w innych modelach obliczeń.

Strona domowa Krzysztofa, profile: dblpgoogle scholarcv (pdf).

Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się dnia 7 października 2020 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład Krzysztofa Nowickiego wygłoszony podczas uroczystości wręczenia nagrody: pdf.

Nagroda im. Witolda Lipskiego

Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanowiła Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są związani z krajową instytucją parającą się badaniami naukowymi w dziedzinie informatyki. Nagroda jest przyznawana przez Radę Nagrody w składzie co najwyżej dziesięciu osób. Wśród tych osób: dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących, dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dwie osoby wskazują inicjatorzy Nagrody: Krzysztof Apt, Wiktor Marek i Mirosław Truszczyński.

Dodane przez: Aleksandra Draus

9 Paź 2020

ostatnia modyfikacja: 20 Paź 2020