Strona używa plików cookies więcej

Konferencje

Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu. Propozycje prac naukowych do prezentacji na konferencji można nadsyłać do 15 stycznia 2019 roku. Organizatorami wydarzenia są Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Narodowy Bank Polski oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej. Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegentom zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży. Dla najlepszych artykułów zgłoszonych na konferencję przewidujemy możliwość publikacji w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”. Selekcji artykułów dokona redakcja czasopisma. Gwarantujemy szybką ścieżkę recenzyjną. Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji prosimy o przesyłanie rozszerzonych abstraktów lub gotowych artykułów na adres: Konferencja.PG@nbp.pl. W terminie późniejszym otrzymają Państwo link rejestracyjny. Potwierdzenie udziału możliwe będzie tylko poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym program przedsięwzięcia, będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej.

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

Dodane przez: Aleksandra Draus

31 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 4 Kwi 2019