Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Pracownicy / Wydarzenia

Prof. Aldona Wiktorska-Święcka ekspertem unijnym

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny powołał profesor Aldonę Wiktorską-Święcką z UWr  na eksperta w sprawie stanowiska EKES dotyczącego polityki zrównoważonego rozwoju UE w nowej perspektywie 2021-2027.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. Wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE. Na jego forum grupy interesu mogą formalnie wypowiadać się na temat wniosków ustawodawczych UE.

Jej członkowie reprezentują różne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy m.in. przedsiębiorców, związki zawodowe i inne grupy interesów. Nominują ich rządy narodowe, po czym są oni mianowani przez Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ich ludności.

Profesor Aldona Wiktorska-Święcka będzie służyła wsparciem eksperckim dla EKES w związku z przygotowywanym stanowiskiem jako odpowiedź dla Komisji Europejskiej w sprawie stanowiska instytucji unijnych dotyczących zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE.

Gratulujemy!

Prof. Aldona Wiktorska-Święcka
Prof. Aldona Wiktorska-Święcka, Źródło: www.europeistyka.uni.wroc.pl

Profesor Aldona Wiktorska-Święcka pracuje w Katedrze Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych. Jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Publicznego i Administracji oraz członkinią Senackiej Komisji ds. Rozwoju.

Specjalizuje się w zarządzaniu publicznym, polityce regionalnej i miejskiej, inwestycjach i innowacjach społecznych. Z ramienia UWr kieruje międzynarodowym projektem w ramach programu Horyzont 2020 dotyczącego współtworzenia innowacyjnych usług publicznych w Europie. Jest członkinią zarządu europejskiej sieci UERA (Urban Experts Research Alliance) powołanej przez Komisję Europejską.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

20 Lis 2020

ostatnia modyfikacja: 1 Gru 2020