Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Prof. Fischer o ewolucji, genetyce i immunologii

10 i 11 października gościem Uniwersytetu Wrocławskiego był prof. Alain Fischer z Uniwersyteckiego Szpitala Hôpital Necker-Enfants Malades w Paryżu. Wizyta odbyła się w ramach miejskiego programu Visiting Professors.

Prof. Fischer jest światowej klasy pediatrą i immunologiem klinicznym zajmującym się badaniem podstaw genetycznych oraz leczeniem ciężkich złożonych niedoborów odpornościowych (SCID) u dzieci. Jest on również jednym z pionierów stosowanej klinicznie terapii genowej. Prof. Fischer wygłosił serię wykładów i seminariów, w których skupił się na pokazaniu wzajemnych powiązań pomiędzy ewolucją, genetyką i immunologią, ze szczególnym uwzględnieniem chorób autoimmunologicznych. Przeprowadził też zajęcia ze studentami, w czasie których opowiedział o historii klinicznie stosowanej terapii genowej oraz o jej perspektywach w najbliższych latach.

Wykłady profesora cieszyły się ogromną popularnością, szczególnie wśród studentów i doktorantów, czyli młodych członków wspólnoty akademickiej, co bardzo uradowało naszego gościa. W czasie swojego krótkiego pobytu profesor Fischer spotkał się z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adamem Jezierskim, oraz z przedstawicielami wrocławskiego środowiska naukowego, medycznego i biznesowego, co w przyszłości może zaowocować współpracą między ośrodkami wrocławskimi i paryskimi.

Chciałbym podziękować Wrocławskiemu Centrum Akademickiemu oraz władzom Wrocławia za wsparcie finansowe wizyty profesora Fischera w Polsce, ale również wszystkim osobom z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, które pomogły w przygotowaniu tej wizyty. Dziękując za nasze zaproszenie i gościnę, prof. Fischer napisał, że wizyta we Wrocławiu była dla niego niezwykle interesująca na wszystkich płaszczyznach: naukowej, kulturowej i osobistej.

dr Tomasz Trombik, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodane przez: Michał Raińczuk

15 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Lis 2019