Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Prof. Kulczyński odzyska patronat nad wrocławskim bulwarem?

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja br. prof. Stanisław Kulczyński powinien odzyskać patronat nad wrocławskim bulwarem na Wyspie Piaskowej, którego został pozbawiony na mocy zarządzenia zastępczego wydanego 8 stycznia przez wojewodę dolnośląskiego. – Sąd uchylił zarządzenie zastępcze wojewody – poinformowała sędzia Mirosława Rozbicka-Ostrowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Decyzja wojewody dolnośląskiego o pozbawieniu prof. Stanisława Kulczyńskiego patronatu m.in. nad wrocławskim bulwarem została zaskarżona do WSA przez władze Wrocławia. Zdaniem sądu wojewoda nie miał przesłanek do interwencji prawnej, ponadto opinia Instytutu Pamięci Narodowej również nie uprawniała go do stwierdzenia, że prof. Kulczyński „po wojnie zaangażował się w budowę sytemu komunistycznego”, stając się symbolem komunizmu.

Wydany 10 maja wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest jeszcze prawomocny, do 24 maja sąd ma bowiem czas na opublikowanie uzasadnienia wyroku, potem musi minąć 30 dni, w czasie których wojewoda może złożyć skargę kasacyjną do sądu wyższej instancji. Jest wielce prawdopodobne, że bulwar Stanisława Kulczyńskiego, istniejący we Wrocławiu od kwietnia 1982 r., ponownie zaistnieje w przestrzeni miejskiej Wrocławia już pod koniec czerwca.

Znamienny jest fakt, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie bezzasadnego pozbawienia prof. Kulczyńskiego patronatu nad wrocławskim bulwarem zapadła 10 maja, tj. dokładnie 73 lata od przybycia Kulczyńskiego do Wrocławia. Przypomnijmy: w dniu swoich 50. urodzin, tj. 9 maja 1945 r. prof. Kulczyński wraz z ponad dwudziestoosobową Grupą Naukowo-Kulturalną wyruszył z Krakowa w kierunku Wrocławia, do którego przybył następnego dnia. Po latach tak wspominał ten dzień:

„Była godzina jedenasta rano [10 maja], gdy wjechaliśmy do miasta od strony Herdain [Gaj] (…). Drogę zamknęły nam barykady, zwalone ruiny na jezdniach i pożary (…). Cudowna pogoda dnia wiosennego osobliwie kontrastuje z obrazem widocznym dookoła. Wszędzie zniszczenia, martwa cisza i pustka. Gdzieniegdzie tylko uwijają się tylko grupki plądrujących (…). Przejazd jest, ale należy się spieszyć, bo pożar i osypujące się ściany kamienic mogą w każdej chwili zatarasować drogę (…). Kwatery są przygotowane w jednej z niewielu całych, na oko, kamienic. Za kilka dni zaleje nas w tych kwaterach woda, przeciekająca od piątego piętra do parteru, ale w tej chwili nikomu nie przychodzi na myśl stwierdzać, czy kamienica posiada dach. Umieszczamy się po czterech w jednym pokoju i po krótkim posiłku ruszamy pieszo do miasta”. [więcej w artykule Uniwersytet w gruzach, cz. 1. Pod polskim sztandarem].

Decyzją Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 kwietnia br. prof. Stanisław Kulczyński został Honorowym Obywatelem Wrocławia „Civitate Wratislaviensi Donatus”. Nadanie tytułu odbędzie się w niedzielę 24 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Wrocławia zorganizowanej z okazji Święta Wrocławia. Wcześniej, bo już 8 czerwca o godz. 16.00 w Auli Leopoldyńskiej odbędzie się premiera książki Magdaleny Mularczyk i Eugeniusza Kuźniewskiego „Nauka jest treścią mojego życia… Prof. Stanisław Kulczyński – życie i dzieło” oraz przewodnika Kamilli Jasińskiej i Michała Karczmarka „Wrocław śladami prof. Stanisława Kulczyńskiego”. Przez dwa miesiące – od 15 maja do 15 lipca – w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu prezentowana będzie natomiast wystawa „Między nauką a polityką. Profesor Stanisław Kulczyński (1895–1975)” przygotowana m.in. na podstawie zbiorów pozostających w dyspozycji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, który dysponuje spuścizną po prof. Kulczyńskim. Już wkrótce więcej informacji na temat każdego z tych wydarzeń.


zob. także:

Prof. Kulczyński Honorowym Obywatelem Wrocławia!

Jak nadano i odebrano prof. Kulczyńskiemu patronat nad wrocławskim bulwarem

Dodane przez: Kamilla Jasińska

11 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 21 maja 2018