Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Prof. Kulczyński w Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Pana Tadeusza, będące oddziałem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, przygotowało wystawę poświęconą organizatorowi i pierwszemu rektorowi Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu – prof. Stanisławowi Kulczyńskiemu. 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich dysponuje bogatą spuścizną po prof. Kulczyńskim. Osiem lat po jego śmierci, w 1983 r. zgromadzone w domu dokumenty przekazała do Ossolineum we Wrocławiu córka profesora, Izabela Fałda. Zbiór obejmuje m.in. dokumenty osobiste i rodzinne, różne legitymacje i dyplomy, fotografie, obszerną korespondencję, listy i pisma urzędowe, dokumenty związane z odznaczeniami, zaproszenia na przyjęcia i uroczystości jubileuszowe i święta państwowe oraz wiele materiałów dotyczących działalności naukowej m.in. artykuły, szkice, referaty itp. W przekazanych materiałach są także cenne dla historyków dokumenty dotyczące lwowskiego środowiska naukowego z lat 1925–1939, szkolnictwa wyższego w Polsce w 1945 r., wrocławskiego ośrodka naukowego w latach 1945–1955, przemówienia wygłoszone przez Kulczyńskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1946–1955, wspomnienia i artykuły związane z okresem pionierskim i działalność Kulczyńskiego m.in. we Wrocławskim Towarzystwie Naukowym i Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, Stronnictwie Demokratycznym, ruchu na rzecz pokoju i Sejmie. Nie brakuje także dokumentacji dotyczącej Ossolineum oraz budowy i odsłonięcia wrocławskiego pomnika Profesorów Lwowskich.

Uporządkowanie i opracowanie przekazanych materiałów trwało kilka lat. W 2008 r. został wydany w formie książkowej inwentarz zbioru (Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, tom XIX, rękopisy 18300–18630, opracowanie i przygotowanie do druku Agnieszka Knychalska i Maciej Matwijów, pod redakcją Wandy Sonnak, Wrocław 2008).

Wystawa w Muzeum Pana Tadeusza.
Wystawa w Muzeum Pana Tadeusza. Fot. Magdalena Marcula/UWr cc BY-NC 2.0

Przygotowana przez Muzeum Pana Tadeusza wystawa planszowa, zatytułowana „Między nauką a polityką. Profesor Stanisław Kulczyński (1895–1975)” opiera się w głównej mierze na tym właśnie zbiorze, ale została wzbogacona dodatkowymi materiałami udostępnionymi na potrzeby wystawy m.in. przez rodzinę profesora – wnuczkę Agnieszkę Kulczyńską oraz wnuka Grzegorza Fałdę. Ukazuje całe spektrum działalności prof. Kulczyńskiego, zarówno jako uczonego, jak i polityka i działacza społecznego. – Na wystawie zaprezentowaliśmy niewielką część pozostającej w dyspozycji Ossolineum spuścizny Profesora. Chcieliśmy ukazać całe spektrum działalności Kulczyńskiego jako człowieka, który z jednej strony całe życie poświęcił nauce, z drugiej strony natomiast wiele czasu zajmował się niemal wyłącznie polityką – mówi dr Grzegorz Polak, autor wystawy.

Wystawa jest bezpłatnie dostępna dla zwiedzających w Galerii Ossolińskiej w siedzibie Muzeum Pana Tadeusza w Rynku (wejście od dziedzińca). Można ją oglądać codziennie od godz. 10.00 do 18.00 z wyjątkiem poniedziałków, gdy Muzeum jest nieczynne. Wystawa będzie tam prezentowana do 15 lipca, później znajdzie się w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na Wieży Matematycznej, gdzie będzie prezentowana do końca sierpnia br.

W Galerii Ossolińskiej w siedzibie Muzeum Pana Tadeusza w sobotę 30 czerwca o godz. 16.00 dr Grzegorz Polak opowie o prof. Kulczyńskim i pozostającej w dyspozycji Ossolineum jego spuściznie.

Więcej o wystawie na stronie Muzeum Pana Tadeusza.

Dodane przez: Kamilla Jasińska

16 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 23 maja 2018