Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka

Prof. Michał Sarnowski doktorem honoris causa Donieckiego Uniwersytetu Narodowego

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr  otrzymał w Winnicy na Ukrainie tytuł doktora honoris causa Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa. Wręczenie zaszczytnego dyplomu odbyło się 26 maja 2017 r. na uroczystości poświęconej 80-leciu uniwersytetu, który jesienią 2014 r. z powodu wojny w Donbasie przeniósł się z Doniecka na gościnne Podole, gdzie kontynuuje działalność naukową i dydaktyczną.

Nadanie profesorowi Sarnowskiemu 25. w historii uczelni doktoratu honorowego jest wyrazem uznania Jego zasług dla rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Donieckiego. Przewodniczący senatu prof. Anatol Zahnitko oraz dziekan Wydziału Filologicznego prof. Wołodymyr Mozhunow podkreślili dokonania prof. Sarnowskiego w tworzeniu relacji naukowych między filologami obu uczelni oraz Jego udział w życiu naukowym Uniwersytetu Donieckiego. Prawie dwudziestoletnia współpraca wrocławskiego slawisty z uczonymi donieckimi zaowocowała – jak podkreślili laudatorzy – rozwojem kontaktów naukowych z uczelniami europejskimi oraz rozszerzeniem spektrum badań prowadzonych na tamtejszym Wydziale Filologicznym. Senat Uniwersytetu Donieckiego docenił także rolę prof. Sarnowskiego w propagowaniu badań ukrainistycznych w Polsce i tworzeniu ukrainistyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dziękując donieckiej społeczności akademickiej za wyróżnienie, prof. Michał Sarnowski podkreślił rolę ukraińskich kolegów w kształtowaniu współpracy między naszymi uniwersytetami, i wdrażaniu wspólnych pomysłów na działania naukowe i dydaktyczne. Przypomniał także znaczący udział naukowców z Uniwersytetu Donieckiego, szczególnie profesorów Zahnitki i Mozhunowa, w rozwijaniu studiów ukrainistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W emocjonalnym przemówieniu prof. Sarnowski zaznaczył, że przesłanki, jakimi kierował się w swoich działaniach, to przede wszystkim głębokie przeświadczenie, że w relacjach polsko-ukraińskich najważniejsza jest nasza wielowiekowa wspólna historia, z której należy wyłuskiwać wszystko to, co najlepsze, łączące i budujące przyszłość.

Za katedrą stoi i przemawia prof. Michał Sarnowski, obok stoi prof. Wołodymyr Mozhunow
Prof. Michał Sarnowski i prof. Wołodymyr Mozhunow, dziekan Wydziału Filologicznego Donieckiego Uniwersytetu Narodowego. Fot. archiwum prywatne prof. Michała Sarnowskiego

Prof. Michał Sarnowski urodził się w Sobótce w 1952 r. i całe życie naukowe związał z Uniwersytetem Wrocławskim. Tu rozpoczął studia rusycystyczne, które następnie kontynuował w Rostowie nad Donem. Po powrocie do Wrocławia na Wydziale Filologicznym UWr zdobył stopnie naukowe doktora (1986) i doktora habilitowanego (1999). Tu pełnił i nadal pełni funkcje administracyjne oraz naukowe: m.in. wicedyrektora, a obecnie dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej, prodziekana i dziekana Wydziału Filologicznego (oba stanowiska piastował przez dwie kadencje), promując w tym czasie wielu magistrów i 5 doktorów nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe prof. Sarnowskiego koncentrują się wokół problemów językoznawstwa słowiańskiego, takich jak teoria komunikacji, ustne gatunki mowy, socjolingwistyka, język rosyjski w okresie postradzieckim. Problemy te znalazły odzwierciedlenie w dwóch książkach autorskich honorowego doktora oraz kilkudziesięciu artykułach naukowych. Szczególne miejsce wśród tych publikacji zajmują teksty o charakterze kognitywno-kulturowym, dotyczące polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego dialogu międzyjęzykowego i międzykulturowego (Rossica w polskiej przestrzeni komunikacyjnej), odzwierciedlają one bowiem efekty najnowszych, wciąż na szeroką skalę kontynuowanych badań Profesora.

Przyznanie profesorowi Michałowi Sarnowskiemu tytułu honorowego doktora jest dowodem uznania dla Jego dokonań naukowych oraz dla budowania dobrych relacji między polskimi i ukraińskimi naukowcami.

dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak (Instytut Filologii Słowiańskiej)

Dodane przez: Kamilla Jasińska

5 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 12 Cze 2017