Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka / Wydarzenia

Prof. Strohm z wizytą we Wrocławiu

Prof. Reinhard Strohm z Uniwersytetu Oksfordzkiego będzie gościem Instytutu Muzykologii. Wygłosi również wykład w Oratorium Marianum.

21 maja prof. Strohm poprowadzi w Instytucie Muzykologii seminaria „W kręgu mecenatu muzycznego – perspektywy badawcze” („Opera and Migration” o godz. 16.00 oraz „Classicism and Patronage” o godz. 17.00, sala 107). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o zgłoszenie chęci udziału do 18 maja (zgłoszenia należy wysyłać na adres wkm@uwr.edu.pl).

22 maja prof. Strohm wygłosi inaugurujący Wrocławską Konferencję Muzykologiczna otwarty wykład „Frederick II of Prussia and Italian Opera” (Oratorium Marianum, godz. 9.00).

Wizyta prof. Strohma odbędzie się w ramach programu Visiting Professors finansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Prof. Reinhard Strohm studiował muzykologię, skrzypce, łacinę i języki romańskie w Monachium, Pizie, Mediolanie i Berlinie. Doktorat uzyskał w roku 1971 na Technische Universität Berlin (pod kierunkiem Carla Dahlhausa). Był współredaktorem wydania krytycznego dzieł Richarda Wagnera (1970–1982). Wykładał muzykologię w King’s College w Londynie (1975–1983 i 1990–1996), a także na Yale University (1983–1990) i Oxford University (1996–2010). Gościnnie prowadził zajęcia na Columbia University oraz w Chicago, Rzymie, Tours, Wiedniu, Berlinie, Budapeszcie, Zurychu i Hamburgu.

Zainteresowania badawcze R. Strohma, zawarte w 12 książkach i ponad 200 esejach, koncentrują się wokół muzyki europejskiej od ok. 1400 do ok. 1800 r., historii opery, historiografii muzycznej i globalnej historii muzyki. Jego projekt badawczy „Towards a global history of music” (2013–2017), wsparty ze środków Balzan Prize 2012 in Musicology, przyznanych przez International Balzan Foundation „Prize”, obejmował 14 warsztatów-konferencji oraz 23 granty badawcze dla rozwijających swoją karierę specjalistów. Dotychczas powstały dwie publikacje dotyczące wspomnianego projektu: „Studies on a Global History of Music: A Balzan Musicology Project” (Routledge 2018); „The Music Road: Coherence and Diversity in Music from the Mediterranean to India” (The British Academy 2019). Na temat mecenatu w operze barokowej R. Strohm opublikował ostatnio tekst „Emblems and Problems of Rulership in Early Modern Opera”, w: „Music and Power in the Baroque Era”, red. Rudolf Rasch, Turnhout: Brepols 2018, s. 3–18.

Dodane przez: Michał Raińczuk

10 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 24 maja 2019