Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Prof. Wodziński i dr hab. Spallek z Nagrodą Historyczną „Polityki”

Nagrodę Specjalną w tegorocznej edycji Nagród Historycznych „Polityki” przyznano za wydarzenie o skali światowej – za „Chasydyzm. Atlas historyczny” autorstwa prof. dr. hab. Marcina Wodzińskiego z Katedry Judaistyki UWr i dr. hab. Waldemara Spallka z Zakładu Geoinformatyki i Kartografii UWr – opracowanie kartograficzne. Atlas chasydyzmu został wyłoniony spośród około 180 kandydatur, z których do finału nominowano 43. Jak napisał w imieniu jurorów red. Marian Turski, publikacja jest wydarzeniem o skali światowej. Rozmowa Adama Szostkiewicza z prof. Marcinem Wodzińskim na temat „Atlasu” ma się ukazać w jednym z najbliższych numerów „Polityki”. Serdecznie gratulujemy!

Anglojęzyczna wersja Atlasu historycznego ukazała się w wydawnictwie Princeton University Press, a wcześniej wersja polska otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dziewięciu rozdziałach praca omawia powstanie i ekspansję chasydyzmu, jego formy instytucjonalne (dynastie, dwory, domy modlitwy), XX-wieczną emigrację do Nowego Świata, kryzys dwóch wojen światowych i Holocaust, a wreszcie odrodzenie po 1945 roku. 74 wielkoformatowe i pełnokolorowe mapy oraz towarzyszący im tekst, 99 ilustracji, wykresy i tabele prezentują w atrakcyjnej wizualnie, łatwej do zrozumienia formie wymiar przestrzenny, fizyczny i wizualny mistycznego ruchu chasydów. Co więcej, atlas pokazuje znaczące zależności między przestrzennością i duchowością ruchu: chasydyzm jest uwarunkowany swymi cechami geograficznymi nie tylko w organizacji społecznej, ale także w życiu duchowym, typie przywództwa religijnego czy artykulacji kulturowej. Atlas dowodzi, że możliwe jest ukazanie tych zależności za pomocą map.

Atlas poszerza rozumienie chasydyzmu na trzy ważne sposoby. Po pierwsze, spogląda nie tylko na chasydzkich przywódców, ale przede wszystkim na tysiące ich wyznawców mieszkających daleko od swych religijnych centrów. Po drugie, bada chasydyzm w jego historycznej całości od początku w XVIII wieku do dziś. Po trzecie, odpowiadając na wyzwania humanistyki cyfrowej, wykorzystuje ogromny zbiór jakościowych, ale przede wszystkim ilościowych danych o zróżnicowanym pochodzeniu, w tym obszernych baz danych opracowanych narzędziami cyfrowymi (Geographic Information Systems).

A przede wszystkim – atlas jest atrakcyjną wizualnie i fascynującą intelektualnie lekturą.

Więcej informacji o Nagrodach Historycznych Polityki

Dodane przez: Agata Sałamaj

12 maja 2020

ostatnia modyfikacja: 22 Cze 2020