Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Prof. Yosef Gruenbaum na Wydziale Biotechnologii UWr

We wtorek 8 sierpnia o godz. 12.00 zapraszamy na wykład prof. Yosefa Gruenbauma pt.: “Regulation of nuclear mechanics in health and disease states”. Spotkanie odbędzie się w głównej sali wykładowej w budynku Wydziału Biotechnologii, w sali 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a.

Prof Gruenbaum  (The Alexander Silberman Institute of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem)  od wielu lat zajmuje się tematyką organizacji struktury i funkcji jądra komórkowego, blaszki jądrowej i kompleksów porowych w komórkach normalnych oraz w trakcie choroby. Prowadził badania na modelu muszki owocowej (Drosophila), nicieniu (C.elegance) oraz modelu mysim oraz pacjentów z chorobami genetycznymi z grupy laminopatii. Jako pierwszy sklonował i opisał własności genu i białka laminy B z muszki owocowej oraz odkrył i opisał pierwsze białko z domeną LEM –otefinę u muszki owocowej. W modelu C.elegance scharakteryzował rolę laminy w utrzymaniu prawidłowego kształtu jądra komórkowego, w rozmieszczeniu kompleksów porowych oraz prawidłowej segregacji chromosomów. Jako pierwszy zaproponował model zmiany wzoru ekspresji genów jako podłoże molekularne laminopatii i progerii typu Hutchisona-Gilforda (HGPS). Następnie w modelu C.elegance, modelu mysim oraz w modelu komórkowym pacjentów z laminopatiamii oraz badał zmiany w regulacji ekspresji genów u pacjentów z mutacjami z grupy laminopatii i z HGPS.

W ostatnich latach intensywnie pracuje nad syntetycznym modelem molekularnego podłoża rozwoju fenotypu chorobowego w progerii typu HGPS oraz w laminopatiach układowych poprzez połączenie zmian wzoru ekspresji genów ze zmianami epigenetycznymi oraz zmianą wzoru ekspresji genów związaną z zaburzeniami tzw. mechanosignallingu-grupy procesów regulujących zmiany w ekspresji genów w reakcji na bodźce mechaniczne ze środowiska zewnątrzkomórkowego.

Chromosomy politeniczne muchy, Fot. Dorota Rzepecka

Przyjazd Prof. Gruenbauma został sfinansowany dzięki projektowi KNOW i jest związany z chęcią nawiązania ścisłej współpracy badawczej pomiędzy zespołem Prof. Gruenbauma a Pracownią Białek Jądrowych Wydziału Biotechnologii, oraz  przygotowaniem aplikacji o wspólne projekty badawcze.

Fot. nr 1 Oocyty muchy, Dorota Rzepecka

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

20 Lip 2017

ostatnia modyfikacja: 9 Sie 2017